Asistenční služby

Asistenční služby má v sobě většinou zahrnuty jak povinné ručení, tak havarijní pojištění. Jejich rozsah si zpravidla můžete nastavit sami.

Asistenční služby jsou prvotně určené na pomoc při řešení nečekané krizové situace, která se vám přihodí na silnici. Informace o poskytovateli asistenčních služeb dostanete při sjednání pojištění.

Základní asistence je mnohdy zdarma. V této službě je příjezd a odjez asistenční služby, odtah atd. Každá pojišťovna má různý rozsah asistenčních služeb zdarma.

Stejně i tak rozšířené služby jsou odlišné u jednotlivých pojišťoven. Čeho se nejčastěji týkají? Jde o opravu vozidla na místě, vyproštění a manipulace s vozidlem, odtah vozidla do nejbližší autoopravny, úschova nepojízdného vozidla, zapůjčení náhradního vozidla, otevření vozidla, odtah vozidla do servisu, vybití baterie, oprava nebo výměna pneumatik, vyzvednutí opraveného vozidla, výměna baterie, dovoz paliva atd.