Category: Bezpečnost

Měření rychlosti radary

O radarech

Radary využívá policie. Jejich přístroje musí odpovídat zákonu č. 505/1990 Sb., o metrologii a jeho prováděcím vyhláškám. Musí mít platné typové schválení a přístroje je nutné také pravidelně kalibrovat.

Radary v České republice mohou mít odchylku 3 km/h. Znamená to, že když vám bude naměřená rychlost v obci 53 km/hod, nemůže vám dát policista pokutu.

Typy radarů

Rozlišujeme především tyto radary:

 • stacionární radary: Tyto radary jsou přímo určené pro pokutování řidičů za rychlou jízdu. Většinou jsou umístěné v městské části s rychlostním omezením 30 nebo 50 km/hod. Díky stacionárním radarům se pořizují záznamy, které jsou vyhodnocované v policejní ústředně. Jsou umístěné buď vedle silnice na sloupu, nebo uprostřed silnice ve skříni se dvěma okny.
 • úsekové radary: Měří rychlost řidiče v určitém úseku. Tyto radary najdete na sloupech vysoko nad silnicí. Mají kamery a mikrovlnné zářiče. Vyhodnocují průměrnou rychlost řidiče v úseku. Znamená to, že nestačí pouze snížit rychlost pod kamerou. Některé úsekové radary mají anténu pro Wi-Fi připojení, které využívá policie, aby mohla řidiče hned pokutovat.
 • semaforové radary: Nesnímají pouze rychlost, ale jsou tu i kamery, které kontrolují průjezd křižovatkou. Odhalí tedy i řidiče, kteří jeli na červenou. Najdeme je na významných křižovatkách ve větších městech.
 • informační radary: Tento radar informuje řidiče o jejich aktuální rychlosti na velkém radaru. Je umístěn vedle silnice na viditelném místě. Nejčastěji je najdete u škol či nemocnic.

Antiradary

Jde o radarové detektory, které představují pasivní zařízení. Jsou naladěné na stejnou frekvenci jako silniční radary. Má-li řidič antiradar, bude informovaný o přítomnosti radaru. Varování probíhá zvukovým nebo světelným signálem. Antiradar umožňuje odhadnout vzdálenost a polohu místa, ze které se měří rychlost. Vzdálenost, v jaké vás přístroj upozorní na antiradar, záleží na konkrétní situaci, způsobu měření rychlosti a především na odrazech radarového paprsku v terénu.

Velmi dobře odhalují antiradary radary ve městě. Horší to bývá na dálnici. Někdy dochází k falešnému poplachu. Zdroje rušení představují GSM mobilní telefony používané uvnitř vozu, zabezpečovací zařízení bank atd.

Základními antiradary jsou přenosné a antiradary montované natrvalo.

Hlášení škod pro povinné ručení

Pokud se vám stane dopravní nehoda, kterou jste zavinili, musíte neprodleně informovat pojišťovnu, u které máte zavedené povinné ručení. Spojte se s klientskou linkou své pojišťovny telefonicky. Na tomto číslu většinou i získáte další informace při postupování v případě škodní události.

Před písemným nahlášením škodní události si připravte potřebné údaje, kterými jsou datum a čas dopravní nehody, číslo pojistné smlouvy, registrační značky zúčastněných vozidel, majitele vozidla a přesnou adresu protistrany, řidičský průkaz a technický průkaz, číslo účtu kam zaslat pojistné plnění a kontaktní telefonní číslo. Na základě těchto informací vyplňte formulář oznámení škodní události. Formuláře jsou zvlášť pro poškozeného a viníka a také je speciální Formulář evropského záznamu nehody.

Ještě máme formuláře ke škodě na zdraví. Sem patří: Posudek o bolestném, Posudek o ztížení společenského uplatnění a Potvrzení o ztrátě na výdělku.

Dopravní nehoda v zahraničí

Jezdíte automobilem do zahraničí? I v cizí zemi se vám může stát, že se stanete účastníkem automobilové nehody. Jak se v tomto případě zachovat?

O autonehodě v zahraničí

Základní chování účastníka automobilové nehody je stejné jako u nás. Důležité je urychleně označit místo nehody a v případě, že vozidla překáže v provozu, odstranit je.

Po první pomoci zraněným přivolejte policii či dálniční policii. Máte-li problém s nepojízdným vozidlem, volejte asistenční službu vaší pojišťovny.

Povinnosti účastníků dopravní nehody v zahraničí

Připravte si na místě nehody „Evropský záznam o dopravní nehodě“, který musí být podepsán všemi účastníky dopravní nehody. Musíte zaznamenat i řádné umístění vozidel při nehodě do „Záznamu o nehodě“. Zapište si i jména a adresy dalších řidičů a svědků dopravní nehody. Kromě jmen si poznamenejte typ vozidla a jeho SPZ, údaje pro pojištění a telefonní spojení na řidiče. Máte právo na řidiči požadovat předložení dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, řidičský průkaz a občanský průkaz.

Nahlášení pojistné události a nárok na odškodnění

Máte-li nárok na pojistné, můžete se obrátit přímo na příslušnou zahraniční pojišťovnu, u které je viník nehody pojištěný. Lze se také obrátit na Národní kancelář státu.

Byla-li vám škoda způsobená cizozemským vozidlem registrovaným mimo státy EU, Islandu, Lichtejnšska, Norska a Švýcarska, je nutné se obrátit na zástupce zahraničního pojistitele v České republice.

Na Českou kancelář pojistitelů se také obracejte ve složitějších případech, ve kterých nevíte jak postupovat.

Česká kancelář pojistitelů sídlí na adrese Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4.

Postup při dopravní nehodě

Ať už řídíte jakkoliv, nikdy nemůžete vyloučit, že se vám stane dopravní nehoda. Hrozí nám pokaždé, když vyjíždíme na pozemní komunikaci. Můžeme ji způsobit sami, ale také může být na vině někdo jiný. Tak jako tak by každý řidič měl vědět, jak se chovat v případě dopravní nehody.

Co je to dopravní nehoda

Dopravní nehoda je definována zákonem. Podle něho představuje událost v provozu na pozemních komunikacích, která se stala nebo byla započatá na pozemní komunikaci. U autonehod dochází ke škodě na majetku, usmrcení či zranění osob způsobené vozidlem v pohybu.

Označení místa a chování účastníků nehody

Prvním vašim úkolem v případě dopravní nehody je označení místa nehody výstražným trojúhelníkem a blikajícím světlem. V případě zraněných osob je nutné okamžitě zavolat záchranku.

Máte-li u sebe fotoaparát (klidně jen jako součást mobilního telefonu) vyfoťte nehodu.

Pokud automobily překážejí na vozovce, je nutné je odstranit. Jinak však s vozem nehýbejte a vyčkejte příjezdu policie, pokud je k nehodě přivolaná.

Ještě před příjezdem policie by si měli účastníci autonehody navzájem prokázat svou totožnost a představit si důležité informace o vozidle.

Přivolání policie

Policii musíte přivolat k autonehodě v případě, že dojde ke zranění či usmrcení osob, ale i v případě, že je odhadovaná škoda vyšší než 100 000 Kč. Povinnost přivolat policii nastává také, když je následkem autonehody poškozené životní prostředí. Policii rovněž přivolejte v případě, že se s druhou osobou nedomluvíte na tom, kdo nehodu způsobil.

Máte v pořádku povinnou výbavu?

Povinná výbava prošla změnami. Máte skutečně vše, co musíte mít ze zákona v povinné výbavě? A jak je to s povinnou výbavou v zahraničí? Pojďme si na tyto otázky odpovědět.

Povinná výbava

Od roku 2011 do povinné výbavy řadíme tyto věci:

 • autolékárnička: Od ledna roku 2011 je změna ve výbavě autolékárničky. Musíte v ní mít navíc resuscitační masku s antibakteriálním filtrem, fólii na přikrytí zraněného, kvalitní patnácticentimetrové nůžky v antikorozní úpravě a leták s informacemi o první pomoci. Z další výbavy to jsou chirurgické rukavice, náplast na cívce, náplast s polštářem, pryžové škrtící obinadlo, obvaz s jedním polštářkem o šíři nejméně 8 cm, obvaz se dvěma polštářky, třícípý šátek z netkaného textilu, plastovou roušku o velkosti 20×20 cm a tloušťce 0,05 cm.
 • reflexní vesta
 • výstražní trojúhelník
 • klíč na matice kol
 • hever
 • náhradní žárovky
 • náhradní pojistky

Povinná výbava v zahraničí

Chystáte se do zahraničí? Pokud nechcete mít problémy s tamějšími policisty, zjistěte si, co daná země zahrnuje do povinné výbavy a vybavte se podle toho. Většinou je povinná výbava velmi podobná té naší. Menší změny mohou být v osvětlení, používání reflexních vest, lékárničce, dětských autosedačkách, hasicích přístrojích atd.

O letních a zimních pneumatikách

Letní a zimní pneumatiky

Obecně pneumatiky dělíme na letní a zimní. Liší se od sebe svými vlastnostmi. Jsou vyrobené z jiného materiálu. Při výrobě zimních pneumatik se využívá měkčí směsi, která zajišťuje těmto pneumatikám jejich lepší vlastnosti na zimních vozovkách. Lépe přilnou k vozovce i v případě, že je velký mráz. Zimní pneumatiky mají také specifický profil běhounu. Štěrbiny jsou tu blízko u sebe. To umožňuje dodržení co největší adheze mezi povrchem pneumatiky a vozovkou.

Kromě letních a zemních pneumatik se na trhu ještě setkáte s celoročními pneumatikami. Ty se však nedoporučují motoristům, kteří usedají za volant pravidelně. Nemají takové vlastnosti jako zimní pneumatiky. Jsou vhodné pouze pro řidiče, kteří vyjíždějí na pozemní komunikace svátečně.

Nezapomínejte na povinnou zimní výbavu

Použití zimní výbavy je povinné od 1. července 2008. Musíte ji mít na vyznačených úsecích pozemní komunikace. Na tomto úseku je také vyznačené, dokdy je zimní výbava povinná. Pokud tu tento údaj není, platí rozmezí od 1. listopadu do 30. dubna.

Povinnost zimní výbavy neznamená, že musíte mít zimní pneumatiky. Můžete zvolit alternativu, kterou představují sněhové řetězy.

Kdy je vhodný čas pro přezutí?

Mnoho řidičů neví, kdy je správný čas pro přezouvání pneumatik. Řiďte se vždy počasím. Pokud průměrná teplota klesne pod 7oC, je načase začít používat zimní pneumatiky. Na letní pneumatiky přezujte při teplotě na d 17oC. Budete-li totiž i při takovéto teplotě používat zimní pneumatik, velmi rychle se opotřebují a ztratí své kvality.