Category: Povinné ručení

Hlášení škod pro povinné ručení

Pokud se vám stane dopravní nehoda, kterou jste zavinili, musíte neprodleně informovat pojišťovnu, u které máte zavedené povinné ručení. Spojte se s klientskou linkou své pojišťovny telefonicky. Na tomto číslu většinou i získáte další informace při postupování v případě škodní události.

Před písemným nahlášením škodní události si připravte potřebné údaje, kterými jsou datum a čas dopravní nehody, číslo pojistné smlouvy, registrační značky zúčastněných vozidel, majitele vozidla a přesnou adresu protistrany, řidičský průkaz a technický průkaz, číslo účtu kam zaslat pojistné plnění a kontaktní telefonní číslo. Na základě těchto informací vyplňte formulář oznámení škodní události. Formuláře jsou zvlášť pro poškozeného a viníka a také je speciální Formulář evropského záznamu nehody.

Ještě máme formuláře ke škodě na zdraví. Sem patří: Posudek o bolestném, Posudek o ztížení společenského uplatnění a Potvrzení o ztrátě na výdělku.

Dopravní nehoda v zahraničí

Jezdíte automobilem do zahraničí? I v cizí zemi se vám může stát, že se stanete účastníkem automobilové nehody. Jak se v tomto případě zachovat?

O autonehodě v zahraničí

Základní chování účastníka automobilové nehody je stejné jako u nás. Důležité je urychleně označit místo nehody a v případě, že vozidla překáže v provozu, odstranit je.

Po první pomoci zraněným přivolejte policii či dálniční policii. Máte-li problém s nepojízdným vozidlem, volejte asistenční službu vaší pojišťovny.

Povinnosti účastníků dopravní nehody v zahraničí

Připravte si na místě nehody „Evropský záznam o dopravní nehodě“, který musí být podepsán všemi účastníky dopravní nehody. Musíte zaznamenat i řádné umístění vozidel při nehodě do „Záznamu o nehodě“. Zapište si i jména a adresy dalších řidičů a svědků dopravní nehody. Kromě jmen si poznamenejte typ vozidla a jeho SPZ, údaje pro pojištění a telefonní spojení na řidiče. Máte právo na řidiči požadovat předložení dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, řidičský průkaz a občanský průkaz.

Nahlášení pojistné události a nárok na odškodnění

Máte-li nárok na pojistné, můžete se obrátit přímo na příslušnou zahraniční pojišťovnu, u které je viník nehody pojištěný. Lze se také obrátit na Národní kancelář státu.

Byla-li vám škoda způsobená cizozemským vozidlem registrovaným mimo státy EU, Islandu, Lichtejnšska, Norska a Švýcarska, je nutné se obrátit na zástupce zahraničního pojistitele v České republice.

Na Českou kancelář pojistitelů se také obracejte ve složitějších případech, ve kterých nevíte jak postupovat.

Česká kancelář pojistitelů sídlí na adrese Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4.

Postup při dopravní nehodě

Ať už řídíte jakkoliv, nikdy nemůžete vyloučit, že se vám stane dopravní nehoda. Hrozí nám pokaždé, když vyjíždíme na pozemní komunikaci. Můžeme ji způsobit sami, ale také může být na vině někdo jiný. Tak jako tak by každý řidič měl vědět, jak se chovat v případě dopravní nehody.

Co je to dopravní nehoda

Dopravní nehoda je definována zákonem. Podle něho představuje událost v provozu na pozemních komunikacích, která se stala nebo byla započatá na pozemní komunikaci. U autonehod dochází ke škodě na majetku, usmrcení či zranění osob způsobené vozidlem v pohybu.

Označení místa a chování účastníků nehody

Prvním vašim úkolem v případě dopravní nehody je označení místa nehody výstražným trojúhelníkem a blikajícím světlem. V případě zraněných osob je nutné okamžitě zavolat záchranku.

Máte-li u sebe fotoaparát (klidně jen jako součást mobilního telefonu) vyfoťte nehodu.

Pokud automobily překážejí na vozovce, je nutné je odstranit. Jinak však s vozem nehýbejte a vyčkejte příjezdu policie, pokud je k nehodě přivolaná.

Ještě před příjezdem policie by si měli účastníci autonehody navzájem prokázat svou totožnost a představit si důležité informace o vozidle.

Přivolání policie

Policii musíte přivolat k autonehodě v případě, že dojde ke zranění či usmrcení osob, ale i v případě, že je odhadovaná škoda vyšší než 100 000 Kč. Povinnost přivolat policii nastává také, když je následkem autonehody poškozené životní prostředí. Policii rovněž přivolejte v případě, že se s druhou osobou nedomluvíte na tom, kdo nehodu způsobil.

Odhlášení vozidla z evidence

Rozhodli jste se odhlásit motorové či přípojné vozidlo z evidence? Pak musíte mít vyplněnou žádost o trvalém vyřazení vozidla z registru, technický průkaz silničního motorového vozidla, osvědčení o registraci vozidla, tabulky registrační značky a doklad o ekologické likvidaci vozidla. Odhlášením vozidla z evidence ztrácí svou technickou způsobilost.

Pokud odhlášení zařizujete z pozice právnické osoby, je nutné předložit živnostenský list. Zařizujete-li celou záležitost za jinou osobu, musíte mít plnou moc. Chcete-li odhlásit firemní auto, je nutné předložit živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku a popřípadě mít plnou moc majitele firmy. Všechny doklady musí být v originále či v ověřené kopii.

Ekologická likvidace vozidla představuje jeho rozebrání a roztřídění všech jejich komponentů na kovy, plasty a sklo.

ePojisteni.cz: Srovnání pojištění

Produkt pojištění vozidel má na našem trhu velkou konkurenci. Nabízí vám ho čtrnáct různých pojišťoven. Pokud se v jejich nabídce nevyznáte, může pro vás být obtížné vybrat si správný produkt. Je důležité si také uvědomit, že to, co může být výhodné pro jednoho motoristu, nemusí vyhovovat vám. Každá pojišťovna může mít odlišná kritéria při určování sazby, např. některé řeší věk pojistníka. Proto jste-li mladým řidičem, určitě byste se měli vyhnout pojišťovně, která ho zohledňuje atd.

Nevíte, jak si zajistit nejlevnější povinné ručení na trhu? Obraťte se na službu povinné ručení srovnání, která vám poskytne ePojisteni.cz. Zde si můžete přehledně srovnat jednotlivé nabídky pojišťoven a vybrat si tak nejlepší produkt. Srovnávání zahrnuje všechny důležité faktory, takže budete mít jistotu správné volby.

Nechte si porovnat produkty jednotlivé pojišťoven. Rozdíly v platbách nejsou malé a při správném výběru produktu můžete ušetřit až 60% nákladů.

Asistenční služby

Asistenční služby má v sobě většinou zahrnuty jak povinné ručení, tak havarijní pojištění. Jejich rozsah si zpravidla můžete nastavit sami.

Asistenční služby jsou prvotně určené na pomoc při řešení nečekané krizové situace, která se vám přihodí na silnici. Informace o poskytovateli asistenčních služeb dostanete při sjednání pojištění.

Základní asistence je mnohdy zdarma. V této službě je příjezd a odjez asistenční služby, odtah atd. Každá pojišťovna má různý rozsah asistenčních služeb zdarma.

Stejně i tak rozšířené služby jsou odlišné u jednotlivých pojišťoven. Čeho se nejčastěji týkají? Jde o opravu vozidla na místě, vyproštění a manipulace s vozidlem, odtah vozidla do nejbližší autoopravny, úschova nepojízdného vozidla, zapůjčení náhradního vozidla, otevření vozidla, odtah vozidla do servisu, vybití baterie, oprava nebo výměna pneumatik, vyzvednutí opraveného vozidla, výměna baterie, dovoz paliva atd.

Povinné ručení kalkulačka

Pokud chcete ještě více ušetřit na povinném ručení, sjednejte si ho pojištění online cestou. Je to velmi jednoduché a většina pojišťoven vám za tento krok nabízí slevu kolem 5%. I pro ně je to výhodnější.

A jak na to? Stačí na internetu vyplnit jednoduchý online formulář, potvrdíte údaje a o více se už starat nemusíte. Zabere vám to jen několik minut a nemusíte se hnout z domova. To ocení především lidé, kteří nestíhají úřední dobu pojišťoven, ale také všichni ti, kteří mají málo času a nechtějí ho plýtvat lítáním po úřadech.

Na povinném ručení také ušetříte, budete-li platit celou částku jednou ročně.

povinné ručení kalkulačka vám ušetří až tisíce korun ročně

Havarijní pojištění

O havarijním pojištění

Havarijní pojištění je určené k pokrytí škod na vlastním automobilu při dopravní nehodě, ale také při krádeži či vandalismu. Pojistná událost u tohoto pojištění nastává v případě dopravní nehody, kterou zaviní řidič motorového vozidla. Pokud nehodu zaviní druhá strana, jsou škody placené z povinného ručení.

Pokud chcete na havarijním pojištění ušetřit, je vhodné zřídit si ho u stejné pojišťovny, u které máte povinné ručení. Pojištění vám tak bude poskytnuté za zvýhodněných podmínek.

Havarijní pojištění vám poskytnou tyto pojišťovny: Allianz pojišťovna,

AXA pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, ČSOB pojišťovna, DIRECT Pojišťovna, Generali Pojišťovna, Hasičská vzájemná pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, MAXIMA pojišťovna, Servisní pojišťovna, Slavia pojišťovna, Triglav pojišťovna, UNIQA pojišťovna a Wüstenrot pojišťovna.

Proti čemu se lze pojistit?

Základní havarijní pojištění je proti škodám na automobilu, které jsou způsobené dopravní nehodou, krádeží, vandalismem či živelnou událostí, např. požárem, přímým působením blesku, pádem kamení, sesuvem, půdy, tlakem sněhu atd.

Můžete si však sjednat k havarijnímu pojištění i různé připojištění. Nejčastěji jde o připojištění pro případ zcizení či živelní katastrofy, pojištění skel, sedadel, zavazadel, úrazové pojištění řidiče a cestujících, pojištění půjčovného pro případ rozbití auta atd. V různé míře jsou také asistenční služby.

Komu se vyplatí havarijní pojištění?

Havarijní pojištění se nevyplatí všem. Pokud máte starý vůz, je často tento produkt zbytečný. Zaplatíte více na pojistném. Produkt se vyplatí, především pokud máte nové vozidlo či hodně drahé. Také je vhodné přemýšlet o havarijním pojištění, víte-li, že by případná oprava pro vás znamenala velkou finanční zátěž.

Pojištění odpovědnosti

O povinném pojištění

Povinné ručení upravuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jde o povinně smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla. Z tohoto pojištění se platí případně škody na majetku či zdraví, které dotyčný způsobí provozem automobilu.

Do sazeb pojištění se promítají různá kritéria. Každá pojišťovna je má nastavená trochu jinak. Základní kritéria jsou však většinou stejná. Mezi hlavní aspekty rozhodující o konečné ceně povinného ručení patří objem motoru vozidla, typ vozidla, výkon motoru, způsob užití vozidla, právní forma pojistníka, bydliště a věk pojistníka, povolání pojistníka, počet škod, počet měsíců bez nehody, frekvence placení pojistného, použití zimních pneumatik, výše pojistných limitů atd.

Dokladem o zaplacení povinného ručení je Zelená karta, která je mezinárodní a platí ve většině zemí Evropské unie. Pokud si nesjednáte povinné ručení, můžete zaplatit škodu ve výši 5 000 – 40 000 Kč.

Limity plnění

Limitem plnění je myšlena částka, do které vám pojišťovna zaplatí případnou škodu. Minimálním limitem plnění je 35 mil. Kč na škodu na zdraví a 35 mil. Kč na škodu na majetku. Pojišťovny však většinou nabízí i produkty s vyššími limity plnění. Pokud přesáhnete limit plnění, musíte zbytek zaplatit ze svého.

Pojišťovny poskytující povinné ručení

Na českém trhu je velká konkurence v poskytování povinného ručení. Produkt si můžete sjednat u těchto pojišťoven: Allianz pojišťovna, AXA pojišťovna. Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, ČSOB, DIRECT Pojišťovna, Generali Pojišťovna, Hasičská vzájemná pojišťovna, CHARTIS EUROPE, Kooperativa pojišťovna, Slavia pojišťovna, Triglav pojišťovna, UNIQA pojišťovna a Wüstenrot pojišťovna.