Postup při dopravní nehodě

Ať už řídíte jakkoliv, nikdy nemůžete vyloučit, že se vám stane dopravní nehoda. Hrozí nám pokaždé, když vyjíždíme na pozemní komunikaci. Můžeme ji způsobit sami, ale také může být na vině někdo jiný. Tak jako tak by každý řidič měl vědět, jak se chovat v případě dopravní nehody.

Co je to dopravní nehoda

Dopravní nehoda je definována zákonem. Podle něho představuje událost v provozu na pozemních komunikacích, která se stala nebo byla započatá na pozemní komunikaci. U autonehod dochází ke škodě na majetku, usmrcení či zranění osob způsobené vozidlem v pohybu.

Označení místa a chování účastníků nehody

Prvním vašim úkolem v případě dopravní nehody je označení místa nehody výstražným trojúhelníkem a blikajícím světlem. V případě zraněných osob je nutné okamžitě zavolat záchranku.

Máte-li u sebe fotoaparát (klidně jen jako součást mobilního telefonu) vyfoťte nehodu.

Pokud automobily překážejí na vozovce, je nutné je odstranit. Jinak však s vozem nehýbejte a vyčkejte příjezdu policie, pokud je k nehodě přivolaná.

Ještě před příjezdem policie by si měli účastníci autonehody navzájem prokázat svou totožnost a představit si důležité informace o vozidle.

Přivolání policie

Policii musíte přivolat k autonehodě v případě, že dojde ke zranění či usmrcení osob, ale i v případě, že je odhadovaná škoda vyšší než 100 000 Kč. Povinnost přivolat policii nastává také, když je následkem autonehody poškozené životní prostředí. Policii rovněž přivolejte v případě, že se s druhou osobou nedomluvíte na tom, kdo nehodu způsobil.