Dopravní nehoda v zahraničí

Jezdíte automobilem do zahraničí? I v cizí zemi se vám může stát, že se stanete účastníkem automobilové nehody. Jak se v tomto případě zachovat?

O autonehodě v zahraničí

Základní chování účastníka automobilové nehody je stejné jako u nás. Důležité je urychleně označit místo nehody a v případě, že vozidla překáže v provozu, odstranit je.

Po první pomoci zraněným přivolejte policii či dálniční policii. Máte-li problém s nepojízdným vozidlem, volejte asistenční službu vaší pojišťovny.

Povinnosti účastníků dopravní nehody v zahraničí

Připravte si na místě nehody „Evropský záznam o dopravní nehodě“, který musí být podepsán všemi účastníky dopravní nehody. Musíte zaznamenat i řádné umístění vozidel při nehodě do „Záznamu o nehodě“. Zapište si i jména a adresy dalších řidičů a svědků dopravní nehody. Kromě jmen si poznamenejte typ vozidla a jeho SPZ, údaje pro pojištění a telefonní spojení na řidiče. Máte právo na řidiči požadovat předložení dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, řidičský průkaz a občanský průkaz.

Nahlášení pojistné události a nárok na odškodnění

Máte-li nárok na pojistné, můžete se obrátit přímo na příslušnou zahraniční pojišťovnu, u které je viník nehody pojištěný. Lze se také obrátit na Národní kancelář státu.

Byla-li vám škoda způsobená cizozemským vozidlem registrovaným mimo státy EU, Islandu, Lichtejnšska, Norska a Švýcarska, je nutné se obrátit na zástupce zahraničního pojistitele v České republice.

Na Českou kancelář pojistitelů se také obracejte ve složitějších případech, ve kterých nevíte jak postupovat.

Česká kancelář pojistitelů sídlí na adrese Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4.