Odhlášení vozidla z evidence

Rozhodli jste se odhlásit motorové či přípojné vozidlo z evidence? Pak musíte mít vyplněnou žádost o trvalém vyřazení vozidla z registru, technický průkaz silničního motorového vozidla, osvědčení o registraci vozidla, tabulky registrační značky a doklad o ekologické likvidaci vozidla. Odhlášením vozidla z evidence ztrácí svou technickou způsobilost.

Pokud odhlášení zařizujete z pozice právnické osoby, je nutné předložit živnostenský list. Zařizujete-li celou záležitost za jinou osobu, musíte mít plnou moc. Chcete-li odhlásit firemní auto, je nutné předložit živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku a popřípadě mít plnou moc majitele firmy. Všechny doklady musí být v originále či v ověřené kopii.

Ekologická likvidace vozidla představuje jeho rozebrání a roztřídění všech jejich komponentů na kovy, plasty a sklo.