Měření rychlosti radary

O radarech

Radary využívá policie. Jejich přístroje musí odpovídat zákonu č. 505/1990 Sb., o metrologii a jeho prováděcím vyhláškám. Musí mít platné typové schválení a přístroje je nutné také pravidelně kalibrovat.

Radary v České republice mohou mít odchylku 3 km/h. Znamená to, že když vám bude naměřená rychlost v obci 53 km/hod, nemůže vám dát policista pokutu.

Typy radarů

Rozlišujeme především tyto radary:

  • stacionární radary: Tyto radary jsou přímo určené pro pokutování řidičů za rychlou jízdu. Většinou jsou umístěné v městské části s rychlostním omezením 30 nebo 50 km/hod. Díky stacionárním radarům se pořizují záznamy, které jsou vyhodnocované v policejní ústředně. Jsou umístěné buď vedle silnice na sloupu, nebo uprostřed silnice ve skříni se dvěma okny.
  • úsekové radary: Měří rychlost řidiče v určitém úseku. Tyto radary najdete na sloupech vysoko nad silnicí. Mají kamery a mikrovlnné zářiče. Vyhodnocují průměrnou rychlost řidiče v úseku. Znamená to, že nestačí pouze snížit rychlost pod kamerou. Některé úsekové radary mají anténu pro Wi-Fi připojení, které využívá policie, aby mohla řidiče hned pokutovat.
  • semaforové radary: Nesnímají pouze rychlost, ale jsou tu i kamery, které kontrolují průjezd křižovatkou. Odhalí tedy i řidiče, kteří jeli na červenou. Najdeme je na významných křižovatkách ve větších městech.
  • informační radary: Tento radar informuje řidiče o jejich aktuální rychlosti na velkém radaru. Je umístěn vedle silnice na viditelném místě. Nejčastěji je najdete u škol či nemocnic.

Antiradary

Jde o radarové detektory, které představují pasivní zařízení. Jsou naladěné na stejnou frekvenci jako silniční radary. Má-li řidič antiradar, bude informovaný o přítomnosti radaru. Varování probíhá zvukovým nebo světelným signálem. Antiradar umožňuje odhadnout vzdálenost a polohu místa, ze které se měří rychlost. Vzdálenost, v jaké vás přístroj upozorní na antiradar, záleží na konkrétní situaci, způsobu měření rychlosti a především na odrazech radarového paprsku v terénu.

Velmi dobře odhalují antiradary radary ve městě. Horší to bývá na dálnici. Někdy dochází k falešnému poplachu. Zdroje rušení představují GSM mobilní telefony používané uvnitř vozu, zabezpečovací zařízení bank atd.

Základními antiradary jsou přenosné a antiradary montované natrvalo.